Posted on: February 25, 2024 Posted by: admin Comments: 0
Anneli Holmström Horse.Monkey.Shadow.Cliff Galleria 3H+K

ANNELI HOLMSTRÖM: HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF
GALLERIA 3H+K 2.3.–24.3.2024

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 1.3. klo 18–20!


FI (see below for Swedish & English)

HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF on narratiivinen maalausnäyttely, joka käsittelee tarinankerrontaa, maalaustaidetta ja sitä, miten tarinat auttavat meitä kehystämään kokemuksiamme.

Esillä olevat teokset ovat valikoima vuonna 2021 alkaneesta laajemmasta samannimisestä, yhä kehittyvästä sarjasta. Kuten näyttelyn nimi kertoo, maalaussarja kartoittaa neljä tarinalankaa, jotka näyttelyssä järjestetään ja kudotaan uudelleen uusiksi tarinaketjuiksi. Teossarjassa kiinnitetään erityistä huomiota “visuaaliseen verkostoon” sekä yksittäisten maalausten sisällä, että koko kuvasarjassa. Toisin kuin tyypillisissä kuvituksissa, näiden maalausten tarinat ovat itseään synnyttäviä, ja kuvamotiivit, hahmot ja maisemat muodostavat jatkuvasti uusia runollisia suhteita.

Kuten satunnainen katkelma kirjasta – tai katkennut unijakso – jokainen maalaus on visuaalinen fragmentti, joka pyrkii laajempaan kertomukseen oman kehyksensä ulkopuolella. Tämä muuttuvuuden tunne ulottuu myös maalausten hahmojen nestemäiseen tilaan, joka voi helposti siirtyä ei-inhimillisestä inhimilliseen muotoon. Toisin kuin lineaarisemmissa tarinoissa, näiden maalausten tarinoita ei ole ankkuroitu keskeisiin päähenkilöihin tai ruumiinmuotoihin – sen sijaan niille on annettu vapaus liikkua vaivattomasti eläimellisten, mineraalisten, kodin esineistön tai orgaanisten muotojen välillä.

Näyttely pyrkii siis tarjoamaan monikerroksisen tarinankerronnan paikan, joka kutsuu katsojan aktiiviseksi lukijaksi kuvien keräämiseen ja yhdistämiseen.

Anneli Holmström (s. 1985) on skotlantilais-suomalainen kuvataiteilija, joka asuu tällä hetkellä Pietarsaaressa. 

Näyttelyä ovat tukeneet TAIKE, Konst Samfundet, Svenska Kulturfonden ja Galleria 3HK.


SWE

HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF är en narrativ måleriserie om berättande målning och hur historier hjälper oss att förstå erfarenheter.

De visade verken i denna show är ett urval av en större och utvecklande serie med samma namn påbörjad år 2021. Som titeln antyder så följer serien fyra berättelsetrådar vilka kan ordnas och vävas igen för varje utställning för att skapa en ny historia. Serien uppmärksammar speciellt det “visuella nätverket” inom individuella målningar även inom en enda bildsekvens. Till skillnad från typiska illustrationer så är berättelserna i dessa målningar självformande med bildliga motiv, karaktärer och landskap vilka kontinuerligt omarbetas för att skapa nya poetiska sammanhang.

Liksom en lösryckt passage från en bok – eller som ett uppvaknande mitt i en dröm – så representerar varje målning ett isolerat fragment som söker ett större narrativ utöver sitt eget. Denna känsla av föränderlighet är likaså reflekterad i de flytande former som karaktärerna har i målningarna med skiften mellan mänskliga och icke-mänskliga former. I motsats till mera linjära berättelser så är narrativen i dessa målningar inte ankrade av centrala aktörer eller kroppsliga former men har istället frihet att skifta mellan djur, mineral, domestiska föremål och organiska varelser.

Vad denna utställning därför syftar till att erbjuda är ett mångbottnat berättarställe – ett som inbjuder åskå

Denna utställning är understödd av bidrag från TAIKE, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden i Galleria 3H+K.


ENG

HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF is a narrative painting exhibition about storytelling, painting, and how stories help us frame experience.

The works on show are a selection of a larger evolving series with the same name begun in 2021. As the title of the show indicates, the painting series charts four story threads that within the exhibition are reordered and re-woven to form fresh story chains. Across the series, close attention is paid to the ‘visual network’ both within singular paintings and across an image sequence. Unlike in typical illustrations, the stories in these paintings are self-generative with pictorial motifs, characters and landscapes continually re-mined to form new poetic relationships.

Like a random passage from a book – or a broken dream sequence – each painting is a visual fragment that aspires to a larger narrative beyond its own frame. This sense of mutability is likewise extended to the fluid state of the characters in the paintings which can readily shift between non-human and human forms. Unlike in more linear stories, the narratives in these paintings are not anchored by central protagonists or bodily forms – instead they are granted freedom to move effortlessly between animal, mineral, domestic or organic shapes.

What this exhibition therefore aims to offer is a multilayered storytelling site – one that invites the viewer as an active reader in the collecting and bridging of imagery.

The exhibition has been supported by TAIKE, Konstsamfundet and Svenska Kulturfonden and Galleria 3H+K.