Posted on: October 16, 2023 Posted by: admin Comments: 0


ELISA SAKKO: ALL-IN-BETWEEN
GALLERIA 3H+K 21.10.–12.11.2023

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 20.10. klo 18-20!


Kyse on eri materiaalisuuksien välisestä kommunikaatiosta ja materiaalien aktiivisesta luonteesta. Kaikki on materiaalia, kaikki vaikuttaa ja kaikki on koko ajan liikkeessä. Ja miltä se tuntuu. Tarkastelen omaa materiaalisuuttani suhteessa ympäröivään materiaalisuuteen havainnoiden kehoni ja muiden toimijoiden välistä kohtaamista. Keskityn tilaan, liikkeeseen ja asioiden välisiin suhteisiin. Pidän mielessäni materiaalin liikkuvuuden, ja sovitan itseni sen kanssa sopivaan rytmiin. Yritän kommunikoida, keskittyä kunnolla. Yritän ymmärtää miten muut kommunikoivat.

all-in-between on pitkäaikainen projekti, ja osa jatkuvaa työskentelyäni materiaalisuuden ymmärtämiseksi. Siinä olennaista on kuvata ja kiinnittää huomiota tapoihimme suhtautua materiaalisuuteen. Se, miten kohtelemme kaikkea ympärillämme olevaa muokkaa jatkuvasti ympäristöjä. Galleria 3H+K:ssa esillä on yksittäisistä ja yhdistyvistä elementeistä koostuva installaatio, jonka materiaaleina on käytetty mm. savea, vaneria, alumiinia, hackmaniittia, vettä, kangasta ja laventelia. Kokonaisuus on eri aistit huomioon ottaen koettavissa, jotta myös näyttelyvieras pystyy tietoisesti ja omista lähtökohdistaan hakeutumaan kommunikaatiosuhteeseen materiaalin kanssa.


Elisa Sakko (s.1994) työskentelee pääosin kuvanveiston ja installaation keinoin. Hänen työskentelynsä pohjautuu löydettyihin ja saatuihin materiaaleihin, joita hän purkaa, kasaa ja järjestelee uudelleen. Sakko on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2022. Hän kuuluu taiteilijajärjestö Arte ry:hyn sekä kuuden kuvataiteilijan työhuoneyhteisö Ambra ry:hyn.


Kiitos projektin tukemisesta Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto!