Posted on: July 28, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Jenni Holma
Intoxicated
31.07.-22.08.2021


Tervetuloa avajaisiin perjantaina 30.07. klo 18-20!

“Sanoitko jotain tunteesta, joka ei katoa, tai kuumeesta, joka vain nousee?

”Intoxicated” –näyttelyssään Jenni Holma tutkii maanisen ja pakkomielteisen kulttuurin rinnakkaisuuksia ja paradokseja, kuvatuotannon strategioita ja tilallisen kokemuksellisuuden aistillisia ominaisuuksia. Näyttely on hybridimäinen ja visuaalinen koreografia rajojen häilyvästä luonteesta ja elämän sattumanvaraisuudesta informaatiotulvan, loputtomien arkistojen ja nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Se rakentaa monitulkintaisia tilanteita pirstaloituneesta maailmasta, jossa inhimillisesti latautuneet haaveet törmäävät sukupolvelliseen ahdistukseen, muuttuvaan ihmiskäsitykseen, rakkauteen, sen menetykseen ja kuvallisiin muistijälkiin. Näiden teemojen kautta teos kysyy katsojaltaan miten itsellemme kertomamme narratiivit ja verkottuneet ympäristömme hallitsevat yhteiskunnallista etäisyyden ja läheisyyden välistä dynamiikkaa. Teos on läsnä ja samanaikaisesti poissa: se etsii jotain, osaamatta kuitenkaan kertoa mitä.

Rinnastamalla luonnonmateriaaleja kuten puuta ja kiveä synteettiseen pvc:hen ja manipuloituihin valokuviin näyttely pohtii rakennettujen mielikuvien suhdetta totuuden käsitteeseen. Performatiivisissa tilanteissa esiintyvä ihmisvartalo näyttäytyy teoksissa muotokuvina, ruuminosina tai etäännytettyinä hahmoina. Valokuvien pintaa on rikottu ja muokattu manuaalisin, digitaalisin ja skanneritekniikkaa hyödyntävin keinoin, ikään kuin johdantona näyttelyn orgaanisen materiaalisuuden ja virtuaalisten kuvamaailmojen yhteentörmäyksestä. Hyödyntämällä kuvia omasta arkistostaan Holma pohtii visuaalisten teosten epävakaata luonnetta ja niiden vuorovaikutusta fyysisen tilan kanssa. Näyttelyssä nähtävät kuvalliset sommitelmat antavat ruumiillistumia irrallisuudelle ja toimivat analogiana arkitodellisuuden banaaliuudesta vieraantumiselle.

Jenni Holma (s. 1987) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän on valmistunut Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi ja Lahden Muotoiluinstituutista valokuvaajaksi. Holma on pitänyt näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla, ja hänen kuviaan on nähty mm. Photo Londonissa, Arlesissa ja Delhi Photo Festivalissa. Taiteellisessa työskentelyssään Holma tutkii sisäisten kokemusten ja ulkoisten olosuhteiden välistä ristiriitaa ja tapoja, joilla kuvien valta ja visuaalinen kulttuuri ohjaavat halujamme. Kuvien välisiin assosiaatioihin perustuva dialogi on leimallista Holman teoksille, ja hän yhdistää työskentelyssään niin fiktiivisiä kuin dokumentaarisia käytäntöjä. Alkuperäisestä kontekstistaan eristetyt kuvat ottavat runollisia, poikkeuksellisia tai outojakin ominaisuuksia. Hänen työskentelynsä on alati muuttuvaa ja kerroksellista, heijastellen ajan luonnetta: mennyt, nykyhetki ja tuleva sekoittuvat palapelinomaiseksi ja avoimeksi jääväksi mysteeriksi.