Posted on: March 2, 2024 Posted by: admin Comments: 0

AVOIN HAKU GALLERIA 3H+K:N VUODEN 2025 NÄYTTELYAIKOIHIN ON KÄYNNISSÄ 31.3. ASTI!

(in English below) 

Näyttelyaikaa voi hakea yksin tai ryhmänä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää:

 • näyttely- tai projektisuunnitelma
 • teoskuvia tai luonnoksia näyttelyyn suunnitelluista teoksista
 • portfolio tai kuvanäytteitä aiemmasta työskentelystä, mahdolliset linkit nettisivuille ym.
 • ansioluettelo


Näyttelyaika on 3 viikkoa ja näyttelyvuokra 500 euroa, NYTE ry:n jäseniltä 450 euroa. Näyttelytilaa on noin 77m² ja se sijaitsee aivan Porin ydinkeskustassa, valoisassa liiketilassa osoitteessa Yrjönkatu 4. Gallerian tilakuvat sekä pohjapiirustus ovat nähtävissä nettisivuilla.

Taiteilija vastaa näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta, teosten kuljetuksista ja vakuutuksista, sähköisten kutsujen ja lehdistötiedotteen laatimisesta, julisteista, julisteiden painatus- ja postikuluista sekä avajaistarjoiluista.

Galleria vastaa näyttelyn tiedotuksesta, sähköisten kutsukorttien ja tiedotteiden lähettämisestä kattavalla listalla, julisteiden jakamisesta, näyttelyn valvonnasta ja tilan siivouksesta sekä avustaa resurssien mukaan näyttelyn ripustamisessa ja purkamisessa.

Aiempaan tapaan toivomme gallerian näyttelyohjelman läpileikkaavan taiteen monimuotoisuutta, joten voit ehdottaa vuoden 2025 ohjelmaan myös tapahtumia tai esityksiä. Yksityiskohdat tapahtumien järjestelyistä sovitaan erikseen. Galleria 3H+K:n tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia.

Haku koskee koko kalenterivuoden aikoja tammikuusta joulukuuhun 2025, mutta kaikkia aikoja ei välttämättä täytetä. Näyttelyvalinnoissa suosimme ennakkoluulottomuutta ja kannustamme ajatteluun, joka haastaa visuaalisen taiteen vakiintuneita esittämistapoja ja -malleja välineeseen ja tekniikkaan katsomatta.

Lähetä hakemuksesi sunnuntaihin 31.3.2024 klo 23.59 mennessä osoitteeseen galleria3hk@nyte.fi! Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksen kaikki osat tulee sisällyttää yhteen pdf-tiedostoon. Nimeä tiedosto selkeästi muotoon sukunimi-etunimi-näyttelyhakemus. Ilmoita mahdollinen näyttelyaikatoiveesi heti hakemuksen alussa.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta:
galleria3hk@nyte.fi

////

OPEN CALL FOR GALLERY 3H+K’S EXHIBITION TIMES IN 2025 IS OPEN UNTIL 31.3!

Exhibition times can be applied alone or as a group with a free-form application. The application must include:

 • exhibition or project plan
 • photos or sketches of works planned for the exhibition
 • portfolio or photo samples from previous work, possible links to websites, etc.
 • CV

The exhibition period is 3 weeks and the exhibition rent is 500 euros, 450 euros from the members of NYTE. The gallery space is about 77m² and it is located right in the heart of Pori, in a bright commercial space at Yrjönkatu 4. Photos and the blueprint of the gallery can be seen on the website.


The artist is responsible for hanging and dismantling the exhibition, transporting and insuring the works, preparing invitations (electronic only) and press releases, posters, poster printing and postage costs, and for the opening catering.


The gallery is responsible for publicizing the exhibition, sending electronic invitation cards and bulletins with a comprehensive list, distributing posters, supervising the exhibition and cleaning the space, and assists with hanging and dismantling the exhibition, depending on resources.


As in the past, we hope that the gallery’s exhibition program will cut through the diversity of art, so you can also suggest events or performances for the 2025 program. Details of event arrangements are agreed separately. Galleria 3H+K’s events are free of charge to the public.


The open call applies to the exhibition times of the entire calendar year from January to December 2025, but not all times may be filled. In exhibition selections, we favor open-mindedness and encourage thinking that challenges the established ways and models of visual art, regardless of medium and technique.


Send your application to galleria3hk@nyte.fi by Sunday 31 March 2024 at 23:59! Late applications will not be considered. All parts of the application must be included in one pdf file. Name the file clearly: last name-first name-exhibition application. State your possible exhibition time wish right at the beginning of the application.


You can ask for more information at:
galleria3hk@nyte.fiPosted on: March 2, 2024 Posted by: admin Comments: 0

Avoin haku Galleria 3H+K:n näyttelyaikoihin vuodelle 2025 on käynnissä 31.3. asti!

Näyttelyaikaa voi hakea yksin tai ryhmänä vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • näyttely- tai projektisuunnitelma
 • teoskuvia tai luonnoksia näyttelyyn suunnitelluista teoksista
 • portfolio tai kuvanäytteitä aiemmasta työskentelystä, mahdolliset linkit nettisivuille ym.
 • Ansioluettelo
 • Ilmoita mahdollinen näyttelyaikatoive heti hakemuksen alussa

Näyttelyaika on 3 viikkoa ja näyttelyvuokra 500 euroa, NYTE ry:n jäseniltä 450 euroa. Näyttelytilaa on noin 77m² ja se sijaitsee aivan Porin ydinkeskustassa, valoisassa liiketilassa osoitteessa Yrjönkatu 4. Gallerian tilakuvat sekä pohjapiirustus ovat nähtävissä nettisivuilla.

Järjestämme mielellämme tapahtumia, joten voit ehdottaa gallerian vuoden 2025 ohjelmaan myös tapahtumia tai esityksiä. Galleria 3H+K:n tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia.

Taiteilija vastaa näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta, teosten kuljetuksista ja vakuutuksista, sähköisten kutsujen ja lehdistötiedotteen laatimisesta, julisteista, julisteiden painatus- ja postikuluista sekä avajaistarjoiluista.

Galleria vastaa näyttelyn tiedotuksesta, sähköisten kutsukorttien ja tiedotteiden lähettämisestä kattavalla listalla, julisteiden jakamisesta, näyttelyn valvonnasta ja tilan siivouksesta sekä avustaa resurssien mukaan näyttelyn ripustamisessa ja purkamisessa.

Lähetä hakemuksesi sunnuntaihin 31.3.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen galleria3hk@nyte.fi! Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksen kaikki osat tulee sisällyttää yhteen pdf-tiedostoon. Nimeä tiedosto selkeästi muotoon sukunimi-etunimi-näyttelyhakemus. Ilmoita mahdollinen näyttelyaikatoiveesi heti hakemuksen alussa. Haku koskee koko kalenterivuoden aikoja tammikuusta joulukuuhun 2025, mutta kaikkia aikoja ei välttämättä täytetä.