AVOIN HAKU / OPEN CALL / ÖPPETT ANSÖKNING

english & swedish below

Porin Juhlaviikot on porilaisen Taiteilijaseura NYTE ry:n organisoima monitaidetapahtuma, joka järjestetään Galleria 3 h+k:n tiloissa 15.-17.12.2017 juhlallisesti kymmenettä kertaa.

NYTE ry hakee Juhlaviikoille nyt ensimmäistä kertaa taiteilijoita myös avoimen haun kautta. Haku koskee kaikkia esitystaiteesta kiinnostuneita niin aloittelevia kuin kokeneitakin taiteen tekijöitä ja työryhmiä, maarajoista piittaamatta.

Haussa ovat ensisijaisesti esitystaiteelliset teokset. Teos voi olla performanssia, teatteria, sirkustaidetta, lavarunoutta, tanssia, äänitaidetta, musiikkia, tai mitä tahansa edellä mainittuja taiteen muotoja yhdistelevää. Voit ehdottaa myös muunlaisia teoksia, kuten valo- tai videotaidetta, paneelikeskustelua, tai vaikkapa kokeellista taidekonseptia, työpajaa, metatapahtumaa ym.

Esityksen toivotaan tapahtuvan Galleria 3 h+k:n sisätiloissa tai lähiympäristössä. Voit myös ehdottaa muuta tapahtumatilaa. Ulkoteoksia suunnitellessasi huomioithan, että tapahtuma järjestetään talviaikaan.

Juhlaviikoilla on käytössä äänentoisto ja miksaaja. Lisäksi löytyy erinäistä av-laitteistoa, kuten videoprojektori, tietokone ja liitäntäkaapelit ym.

Juhlaviikkojen ohjelmisto koostuu sekä avoimen haun kautta valikoiduista, että kutsutuista esiintyjistä ja teoksista.

Kaikille esiintyjille maksetaan pieni esityskorvaus ja matkakustannukset, sekä tarjotaan ruoka ja majoitus.

Hakuohje:
– Hakuaika 31.7.2017 saakka.
– Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa esityksestäsi/teoksestasi/ideastasi esimerkiksi seuraavasti: esityksen kulku ja arvioitu pituus, tekniikka, materiaalit, tilavaatimukset, erityishuomiot, sekä mahdolliset taiteelliset ja sisällölliset tavoitteet.
– Pidä hakemus ytimekkäänä. Tekstiä enintään yksi A4.
– Voit tarvittaessa liittää hakemukseen kuvia ja videolinkkejä.
– Liitä mukaan myös CV.
– Voi myös liittää pienimuotoisen portfolion, kotisivulinkin tai esittelytekstin aiemmasta taiteellisesta toiminnastasi.
– Lähetä hakemus liitteineen yhtenä pdf -tiedostona osoitteeseen porinjuhlaviikot@gmail.com
– Hakuun ja tapahtumaan liittyvät kysymykset: porinjuhlaviikot@gmail.com
– Ilmoitamme valinnoista syyskuun loppuun mennessä.

– – –

Porin Juhlaviikot is a free no-profit art event organized by artist association NYTE. The event will have it’s tenth festive appearence and it will be held from the 15th to the 17th of December 2017 at the Gallery 3h+k, Pori.

Now, for the first time there will be an open call for artists. We are calling for beginners as well as more experienced artists and art groups to apply. The applicaple works are mainly performative art; be it performance, theatre, dance, circus, poetry, music, sound art or any combination of the aforesaid art forms. You can also suggest other kinds of works, such as light or video art, panel discussions, or even experimental art concepts, workshops, meta events, you name it.

The program will take place inside the gallery or in the immediate vicinity, but you can suggest other places as well. The gallery will provide sound system, video projector and other av-equipments plus assistance.

All artists will receive a small presentation fee plus travel expenses, as well as food and accommodation.

How to apply:
– The application closes in the end of july 2017
– Describe your work or idea: the course and estimated length of the presentation, technical and material needs, space requirements, any artistic goals.
– Keep the application text concise: Up to one A4.
– If necessary you can attach pictures and/or video links to your application.
– Include your CV.
– You can also add a small-scale portfolio, a home page link, or a presentation text about your past artistic activity.
– Submit the application as a one compiled pdf -file to porinjuhlaviikot@gmail.com
– Any inquiries about the call or the event: porinjuhlaviikot@gmail.com
– Chosen artists will be informed by the end of September 2017.

– – –

Öppet ansökning till Björneborgs Festspel 2017

Konstnär Samfundet NYTE ry inviterar performance konstnärer och arbetsgrupper att ta del i Björneborgs Festspel 2017 !

Tio årige konst-evenemang

Björneborgs Festspel är ett multikonst evenemang, som arrangeras 15. – 17.12.2017 för tionde gången i läge och närhet av lokal konstgalleri Galleria 3h + k. Programmet kommer att bestå av actuel, särskilt valda kontsverk av både nybörjare och erfarna performance konstnärer.

Artist ansökan

För första gången är vår plattform öppen också för konstverk valda vid ett öppet ansökan. Främst söker vi performativa konstverk; performance, slam poetry, dans, teattern, cirkus, ljudkonst, musik och blandningar av olika ovannämda konstformer. Komm ihåg din frihet att föreslå ett annat slags performans eller konstverk till programmet till exempel ljus- och videoinstallation, paneldiskussion, eller alternativa konstkonsepter liksom verkstad och metaevenemang osv.

Valda artister får en liten ersättning för sin performance, innehållande också resekostnader. Mat och boende under evenemanget är erbjöd.

Fråga mer och skicka din ansökan förrän den sista Juli till email address: porinjuhlaviikot@gmail.com. Mer exakta söknings instuktioner neda.

Faciliteter

Björneborgs festspel har audioapparater och en mixer till förfogan, i tillägg kan du utnytja våra av-apparatur, liksom videoprojektor, dator, kablor osv. Vi hoppas att din konstverk tar stället i gallerirummet eller i närhet av Galleria 3h+k i Björneborg, men du kan också föreslå andra alternativ var din konstverk skall upställas.

Ansökning instruktioner
– Ansökningstiden till 31.7.2017
– Beskriva din performance, konstverk eller ideen i fri form. Textens längd max. en sida. Du kan nämna till exempel följande saker: skript och estimerad längd av din performance, teknik, materialer, utrymmesbehov, andra special anmärkningar och möjliga ändamålar av din konstverk. Fastsätta också bilder eller video om så är nödvändigt.
– Fastsätta din CV.
– Av din egen vilja kan du också skicka ett småskaligt konst portfolio, link till din hemsidan eller skriva ett kort beskrivning av din före konstnärlig verksamhet.
– Skicka hela ansöckningen i en pdf-fill till email address: porinjuhlaviikot@gmail.com.
– Frågor och andra förfrågningar: porinjuhlaviikot@gmail.com.
– Resultatet av ansökningen kommer at publiceras i slutet av September.