PORIN JUHLAVIIKOT 03.-18.09.2022

Taiteilijaesittelyssä
ALISA JAVITS


Alisa Javits on helsinkiläinen videotaiteilija, ohjaaja ja VJ. Työssään hän sekoittaa valokuvallisia ja elokuvallisia työskentelymetodeja, tilaa ja kehollisuutta. Useat teokset toimivat sekä yksikanavaisina lyhytelokuvina että monikanavaisina videoinstallaatioina. Teosten pääteema on ihmisen sisäisen ja ulkoisen kokemusmaailman ristiriita. Teokset toimivat rakentamalla tunteita ja vetoavat kokijan assosiaatioihin. Alisan töitä on ollut esillä ryhmänäyttelyissä ja festivaaleilla Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa.

Porin juhlaviikoilla nähtävässä teoksessa Dialogit kaksi ihmistä jää kahdestaan sekakäytön ja masennuksen kanssa. Yksi sairastaa, toinen on ainoa, joka tietää. Heissä ruumiillistuvat monien tässä tilanteessa olleiden äänet. Piilottaminen, avuttomuuden tunne ja havahtuminen nivoutuvat yhteen. Teos tuo näkökulman osapuolten epävarmuuteen, tunteiden ristiriitaisuuteen, yritykseen ymmärtää ja toimintaan. Kerrontaäänen kautta he käyvät vuoropuhelua kuvaillen omia ajatuksia, tapahtumia ja tunnetiloja. Katsoja ei aina tiedä, mitä sanotaan ääneen ja mikä jää ajatustasolle. Ei myöskään ole varmuutta siitä kumpi ajattelee ja puhuu. Tässä tilanteessa rajat saattavat hämärtyä ja tervekin läheinen voi sairastaa. Tosiasia on myös se, ettei ikinä tiedä joutuuko itse tuollaiseen dialogiin, ja kummalle puolelle.

https://alisajavits.fi