PORIN JUHLAVIIKOT 03.-18.09.2022

Lauantaina 17.09.
PIIRAKKAKERHO

Piirakkakerho on vuonna 2006 perustettu taiteilijaryhmä, joka koostuu joukosta naiskuvanveistäjiä (KuM). Piirakkakerhon toiminta sai alkunsa opiskeluaikoina Kuvataideakatemian kuvanveiston laitoksella. Piirakkakerho on jo yli kymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut paikkansa jaetun tekijyyden sekä poikkitaiteellisuuden kentällä. Piirakkakerho toimii jaetun tekijyyden menetelmällä, jossa erilaisten jäsenten näkökulmat ovat moninaisia. Tästä syntyy salliva lähtökohta, joka asettuu vastapainoksi kuvataidekentän yksilöä korostavalle työskentelytavalle sekä koettelee kuvataiteen ja esittävän taiteen rajapintoja.

Piirakkakerhon ydinajatus on vuorovaikutus, saavutettavuus ja jakaminen: katsojilla on mahdollisuus siirtyä osallistujan, tekijän ja kokijan asemaan. Tämä usein hämmentää totuttua taiteilija-katsoja roolijakoa. Happeningit rakentuvat fyysisesti lavastamalla erilaisia tiloja, joissa toiminta tapahtuu jokaiselle avoimena sekä sosiaalistavana. Piirakkakerhon jäsenet eivät sulaudu osallistujien sekaan, vaan he nousevat esiintymisasujensa myötä roolintekijän asemaan ja kantavat täten vastuun toiminnan etenemisestä. 

Piirakkakerho on mm. veistänyt monumentaalisia kermakakkuja, pystyttänyt kriittisen kauneussalongin taidemuseoon sekä perustanut lepokodin väsyneille. Oleellista on yhteisöllisyys,tapahtumien maksuttomuus, ruoka ja ruoan valmistaminen, jotka toimivat usein kokoon kutsuvina elementteinä happeningeissä.