Galleria 3H+K

Taiteilijaseura NYTE ry:n ylläpitämä Galleria 3H+K sijaitsee aivan Porin ydinkeskustassa, valoisassa liiketilassa osoitteessa Yrjönkatu 4. Näyttelytilaa on 77m².

TILAKUVAT | PICTURES
POHJAPIIRUSTUS | FLOOR PLAN
LOGO

In english below.


NÄYTTELYHAKU 2020

Näyttelyaikaa voi hakea yksin, työparin kanssa tai ryhmänä vapaamuotoisella, sähköisellä hakemuksella, jonka liitteenä on kuvamateriaalia teoksista. Hakemusten tulee olla pdf. tai jpg. tiedostomuodoissa. Hakemusten tulee olla perillä maanantaina 30.9. klo 23.59. mennessä.

Normaali näyttelyaika on 3 viikkoa. Näyttelyvuokra on yhteensä 500,00 euroa, jäseniltä 450,00 euroa. NYTE hakee syksyn 2019 aikana rahoitusta taiteilijoiden tukemiseen galleriavuokrien maksamisessa vuodelle 2020.

Taiteilija vastaa näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta, teosten kuljetuksista ja vakuutuksista, sähköisten kutsujen ja lehdistötiedotteen laatimisesta, julisteista sekä niiden painatus- ja postikuluista sekä avajaistarjoiluista. Taiteilija vastaa myös tilan pimentämisestä näyttelyn vaatimusten mukaiseksi.

Nyte vastaa näyttelyn tiedotuksesta, sähköisten kutsukorttien ja tiedotteiden lähettämisestä kattavalla listalla, julisteiden levityksestä, näyttelyn valvonnasta ja tilan siivouksesta sekä avustaa resurssien mukaan näyttelyn ripustuksessa ja purussa.

Lisätietoja:
Näyttelysihteeri Sanna Pappila
044 976 6344
galleria3hk (at) gmail.com


APPLICATIONS 2020

Gallery 3H+K, run by the Artists’ Association NYTE, is located in the very center of Pori, in the light commercial space at Yrjönkatu 4. The exhibition space is 77m².

The exhibition time can be applied for alone, with a working partner or as a group through a free-form, electronic application with artwork attached. Applications must be in either pdf. or jpg. file formats. Applications must arrive before end of Monday 30 September.

The normal show time is 3 weeks. The total rent for the exhibition is EUR 500.00, from the members EUR 450.00. For the coming year NYTE will apply for funding to support artists in paying gallery rents.

The artist is responsible for hanging up and dismantling the exhibition, transporting and insuring the works, producing electronic invitations and press releases, posters and their printing and postage, as well as vernissage costs. The artist is also responsible for darkening the space to meet the requirements of the exhibition.

NYTE is responsible for the public information of the exhibition, sending a comprehensive list of e-mail invitations, distributing posters, the maintenance and supervision of the gallery space, as well as assisting with the installation and dismantling of the exhibition.

For more information:
Exhibition secretary Sanna Pappila
044 976 6344
galleria3hk (at) gmail.com