Posted on: December 27, 2023 Posted by: admin Comments: 0

EOIN O’DOWD: FIRST DAY ON EARTH WITHOUT YOU
GALLERIA 3H+K 10.1.–28.1.2024
www.eoin-odowd.com

Huom! Näyttely avautuu yleisölle poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 10.1. Avajaiset järjestetään perjantaina 12.1.2024 klo 18–20, tervetuloa!

(Texts in Finnish below)
Since arriving in Finland, I have worked as a laborer in a warehouse. Working manual labour positions exposes one to less visible facets of our economy. In our consumption-driven society, unseen yet vital labor manifests in physically demanding, alienating work devoid of gratification or personal attachment.


These unseen economies primarily involve individuals deemed unskilled by society, many of whom find themselves ensnared in poverty traps due to Capitalism’s inability to provide meaningful work. The jobs created are often monotonous, repetitive, and menial, inducing workers with a state of existential angst. Evident in the experiences of older workers who, due to the lack of corporate regulation, can be laid off without fault, finding themselves without a financial safety net. Their labor often relegated to demeaning and demanding conditions, further exacerbating the absence of personal, communal or spiritual worth.

Migrant workers face similar challenges, grappling with limited social mobility due to linguistic, cultural, and financial barriers. Highlighting the absence of cross-class inclusivity in society, felt keenly even in cultural spaces. The void left by this lack of spiritual and meaningful engagement in work reverberates through the struggles faced by all of the working class alike, underscoring the unnoticed contributions and challenges within these hidden economies.

This exhibition made up of works devotional in nature, have been made from refuse materials sourced from the factory and repurposed for exhibit.

-Eoin O’Dowd (2023)

Eoin O'Dowd: First Day on Earth Without You / Galleria 3H+K, Pori 2024
Eoin O'Dowd: First Day on Earth Without You / Galleria 3H+K, Pori 2024
Eoin O'Dowd: First Day on Earth Without You / Galleria 3H+K, Pori 2024
Eoin O'Dowd: First Day on Earth Without You / Galleria 3H+K, Pori 2024Suomeen saavuttuani olen työskennellyt varastotyöntekijänä. Ruumiillisen työn tekijälle talousjärjestelmämme vähemmän ilmeiset puolet tulevat helpommin näkyväksi. Kulutuslähtöisessä yhteiskunnassa näkymätön, mutta elintärkeä työ ilmenee fyysisesti vaativana, vieraannuttavana työnä – vailla tyydytystä tai henkilökohtaista kiintymystä.

Ns. näkymättömissä talouksissa on mukana ensisijaisesti yksilöitä, joita yhteiskunta pitää osaamattomina, joista monet putoavat köyhyysloukkuun, koska markkinatalous ei pysty tarjoamaan tarkoituksenmukaista työtä. Nämä työpaikat ovat usein yksitoikkoisia, toistuvia ja vähäpätöisiä, mikä aiheuttaa työntekijöissä eksistentiaalista ahdistusta. Tämä tulee esille muun muassa ikääntyneiden työntekijöiden kokemuksissa, jotka heikon yrityssääntelyn puutteen vuoksi voidaan irtisanoa helposti. He voivat joutua elämään ilman minkäänlaisia taloudellisia turvaverkkoja. Heidän työvoimansa sijoittuu usein alentaviin ja vaativiin olosuhteisiin, mikä entisestään pahentaa oman arvon, yhteisöllisen tai henkisen arvon puutetta.

Siirto- ja maahanmuuttajataustaiset duunarit kohtaavat samanlaisia haasteita, ja lisäksi he kärsivät rajoitetusta sosiaalisesta liikkuvuudesta kielellisten, kulttuuristen ja sosioekonomisten esteiden vuoksi. Tämä tuo esille luokkien välisen inklusiivisuuden puutteen, mikä on käsiintuntuvaa jopa taiteen tiloissa. Tyhjyys, joka syntyy mielekkään osallisuuden puutteesta, heijastuu koko työväenluokan taisteluihin. Samalla tyhjyys alleviivaa duunareiden huomiotta jääneitä haasteita ja työpanoksia näkymättömissä
talouksissa.

Tämä näyttely koostuu ikonin kaltaisista pyhitetyistä teoksista, jotka on valmistettu tehtaista kierrätetyistä jätemateriaaleista.

-Eoin O’Dowd (2023)